Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος

σύνδεση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου με την έρευνα πεδίου

Εφαρμογές διατήρησης της φύσης: Ευρωπαϊκή, διεθνής και εθνική νομοθεσία. παρακολούθηση βιοποικιλότητας, ειδών και οικοτόπων
Themes
Γενετική ποικιλότητα και διατήρηση ζωικών ειδών
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης       1:30
Χαρτογράφηση ειδών και τύπων οικοτόπων
Φώτιος Ξυστράκης       2:00
Μέθοδος της Εξαρτημένης Αποτίμησης για τη φύση
Δήμητρα Λαζαρίδου       1:30
Μοντέλο κατανομής ειδών
Σπύρος Τσιφτσής       1:30
Οικολογία και Διατήρηση των μικρών πληθυσμών
Δημήτριος Μπακαλούδης       1:30
Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα
Δημήτριος Ζέρβας       1:30
Γενετική ποικιλότητα και διατήρηση φυτικών ειδών
Ανδρέας Δρούζας       1:30
Αναγνώριση και Διαχείριση των ζημιών που προκαλεί η Άγρια Πανίδα
Κωνσταντίνα Μακρίδου       1:30
Μοντελοποίηση της χρήσης χερσαίων πόρων από σπονδυλωτά είδη της άγριας πανίδας
Χαράλαμπος Θωμά       1:30
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Δημήτριος Μπακαλούδης       1:30
Ανάλυση Βιωσιμότητας Πληθυσμού
Δημήτριος Μπακαλούδης       1:30
×
Σύνδεση
Required
Required
Αποσύνδεση
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Σφάλμα συστήματος