Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος

σύνδεση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου με την έρευνα πεδίου

Συνεργαζόμενοι φορείς

Ένωση Πάρκων στη Βουλγαρία (Association of Parks in Bulgaria; APB)

Η Ένωση Πάρκων στη Βουλγαρία (APB) ιδρύθηκε το 2003. Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την προστασία ενός συστήματος προστατευόμενων περιοχών στη χώρα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στη Βουλγαρία και τη διάδοση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εξισορρόπησης των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων. Κατά τα τελευταία χρόνια, η APB έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 240 εργαζομένους, ασχολείται με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των περιοχών Natura 2000 στη Βουλγαρία και έχει εισαγάγει νέους μηχανισμούς για τη δημιουργία εισοδήματος σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές Natura 2000. Η ομάδα της APB εργάζεται στον εντοπισμό περιπτώσεων σύγκρουσης σε προστατευόμενες περιοχές και ζώνες Natura 2000 και έχει συμβάλει στη βελτίωση της νομοθεσίας περί προστασίας της φύσης. Η APB είναι ενεργό μέλος του συνασπισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων Για τη Φύση στη Βουλγαρία και την Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Πάρκων EUROPARC εδώ και πολλά χρόνια.

Βουλγαρικό Ίδρυμα Βιοποικιλότητας (Bulgarian Biodiversity Foundation; BBF)

Το Ίδρυμα για την Βιοποικιλότητα της Βουλγαρίας (BBF) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1997. Η αποστολή του BBF είναι η μακροπρόθεσμη προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας μέσω της συμμετοχής διαφόρων ενδιαφερομένων. Το BBF εργάζεται σε διάφορες κατευθύνσεις σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ των οποίων η προστασία και ανάπτυξη του εθνικού οικολογικού δικτύου, η προστασία των προστατευόμενων ειδών, η βελτίωση της νομοθεσίας για την προστασία της φύσης, η δημιουργία σύγχρονων πάρκων βιόσφαιρας καθώς και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά και μαθητές. Η έδρα της οργάνωσης βρίσκεται στη Σόφιας, αλλά έχει επίσης τέσσερα υποκαταστήματα σε περιοχές όπου έχει επικεντρωθεί σε μακροπρόθεσμα έργα για την προστασία της βιοποικιλότητας και για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Το BBF είναι μέλος του συνασπισμού μη κυβερνητικών οργανώσεων Για τη Φύση στη Βουλγαρία, της IUCN,του CEEweb, του Βουλγαρικού Φόρουμ Δωρητών, του BAAT και άλλων.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα ολοκληρωμένο Πανεπιστήμιο, με Σχολές και Τμήματα που υπηρετούν όλο το φάσμα των επιστημών, από τις φυσικές και τις τεχνολογικές μέχρι τις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις επιστήμες της υγείας. Στόχος του πανεπιστημίου μας είναι οι ίσες ευκαιρίες στη γνώση, την έρευνα και την ανθρώπινη επικοινωνία και το πανεπιστήμιο να είναι ο χώρος όπου σε ένα ανοιχτό περιβάλλον εκπαίδευσης και έρευνας να υλοποιηθεί το όραμα για ένα καλύτερο κόσμο με ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής στη διεκδίκηση των αγαθών της οικονομικής ανάπτυξης και την κοινωνικής ευημερίας. Αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ελλάδας και το κύριο μέρος του βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης και καλύπτει έκταση περίπου 33,4 εκταρίων. Αποτελείται από 10 σχολές που αποτελούνται από 40 Σχολές και Τμήματα. Περίπου 73.930 σπουδαστές φοιτούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (65.026 σε προπτυχιακά προγράμματα και 8.472 σε μεταπτυχιακά προγράμματα, εκ των οποίων 3.952 σε Διδακτορικό επίπεδο). Υπάρχουν 2.024 μέλη Διοικητικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ). Επίσης, υπάρχουν 11 βοηθοί διδασκόντων, 58 ερευνητές, 248 μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, καθώς και 15 καθηγητές ξένων γλωσσών και 4 ξένοι εκπαιδευτές.

Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της Πράγας (Czech University of Life Sciences Prague; CULS)

Το Τσεχικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής της Πράγας ιδρύθηκε το 1906 με διάταγμα του τότε Franz Joseph, αυτοκράτορα της Αυστρίας και βασιλιά της Ουγγαρίας. Αρχικά το πανεπιστήμιο ειδικευόταν στις αγροτικές επιστήμες, αλλά σταδιακά αναπτύχθηκε και το 2007 μετονομάστηκε σε Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής. Σήμερα πάνω από 18.000 μαθητές είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό, με 10% ξένους φοιτητές. Το πανεπιστήμιο διαθέτει τέσσερις σχολές και ένα ίδρυμα. Η Δασική Σχολή είναι εταίρος του έργου. Διδάσκει 16 γλωσσικά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα στην τσεχική και στην αγγλική γλώσσα, όπως η οικονομία και η διοίκηση των δασών, η διαχείριση των δασών και των υδάτων, η προστασία των δασών και άλλα.

×
Σύνδεση
Required
Required
Αποσύνδεση
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Σφάλμα συστήματος