Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος

σύνδεση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου με την έρευνα πεδίου

Νέα

Ολοκληρώθηκε η διάλεξη με τίτλο «Γενετική ποικιλότητα και διατήρηση φυτικών ειδών» από τον Επίκουρο Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ανδρέα Δρούζα.

24.02.2020
Δείτε περισσότερα  

Ολοκληρώθηκε η διάλεξη με τίτλο «Community data analysis» από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιωάννη Τσιριπίδη.

17.02.2020
Δείτε περισσότερα  

Δωρεάν webinar #6: Is there Wilderness in Europe?

13.02.2020
Δείτε περισσότερα  

Ολοκληρώθηκε η διάλεξη με τίτλο «Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα» από τον Βιολόγο, Ερευνητή του Ελληνικού Κέντρου Βιότοπων Υγρότοπων Δρ. Ζέρβα Δημήτριο.

10.02.2020
Δείτε περισσότερα  

Ολοκληρώθηκε η διάλεξη με τίτλο «Συμβολή της μελέτης της οικολογίας της διασποράς (σπόρων) στη διαχείριση των οικοσυστημάτων» από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Νικόλαου Νάνου.

16.12.2019
Δείτε περισσότερα  

Ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της διάλεξης «Χαρτογράφηση ειδών και τύπων οικοτόπων» από τον Δόκιμο Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Φώτη Ξυστράκη.

05.12.2019
Δείτε περισσότερα  

Ολοκληρώθηκε η διάλεξη με τίτλο «Μοντέλο κατανομής ειδών» από τον Επίκουρο Καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας Σπύρο Τσιφτσή.

22.11.2019
Δείτε περισσότερα  

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της διάλεξης «Χαρτογράφηση ειδών και τύπων οικοτόπων» από τον Δόκιμο Ερευνητή του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Φώτη Ξυστράκη.

08.11.2019
Δείτε περισσότερα  
010203
×
Σύνδεση
Required
Required
Αποσύνδεση
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Σφάλμα συστήματος