Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος

σύνδεση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου με την έρευνα πεδίου

151
Επιλεγμένα Στοιχεία
68
Προσκεκλημένοι ομιλητές
267
Πρόγραμμα διαλέξεων

Εκπαιδευτικές Ενότητες

Εφαρμογές διατήρησης της φύσης

Ανοιχτή πρόσβαση

Προκλήσεις στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Ανοιχτή πρόσβαση

Βέλτιστες πρακτικές έρευνας πεδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφορετικές ομάδες ειδών και οικοτόπων

Ανοιχτή πρόσβαση

Μοναδικά χαρακτηριστικά της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Δημοκρατία της Τσεχίας

Ανοιχτή πρόσβαση

Υπεράσπιση (επίλυση αντιθέσεων και δεξιότητες διαπραγμάτευσης), σχεδιασμός δικτύωσης και καμπάνιας, δεξιότητες επικοινωνίας και παρουσίασης

Ανοιχτή πρόσβαση
Βιβλιοθήκη

Latest News

×
Σύνδεση
Required
Required
Αποσύνδεση
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Σφάλμα συστήματος