Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος

σύνδεση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου με την έρευνα πεδίου

Επικοινωνία

Ένωση Πάρκων Βουλγαρίας
Bulgaria 1000 Sofia Bulgaria, 26 Khan Asparuh str., App.1
e-mail: apb@parks.bg

Ίδρυμα για την Βιοποικιλότητα της Βουλγαρίας
Sofia, 1000, 6 Triaditza. fl. 5, office 504
e-mail: bbf@biodiversity.bg

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστημιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής Πράγας
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol, Czech Republic

Contact Form
Required
Required
Required
×
Σύνδεση
Required
Required
Αποσύνδεση
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Σφάλμα συστήματος