Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος

σύνδεση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου με την έρευνα πεδίου

Σχετικά με το έργο

Το πρόγραμμα №: 2018-1-BG01-KA203-047962 εκπονείται σε συνεργασία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη της Ελλάδας, τα ινστιτούτα της Βουλγαρίας Ένωση Πάρκων Βουλγαρίας και Ίδρυμα για την Βιοποικιλότητα της Βουλγαρίας και το Πανεπιστήμιο Επιστημών Ζωής Πράγας της Τσεχίας.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης μέσω ενός πλαισίου συνεργασία που αποσκοπεί την πλήρωση των κενών μεταξύ θεωρίας, ερευνητικών δεδομένων και εφαρμοσμένης διαχείρισης στην περιβαλλοντική επιστήμη (βιολογία, δασολογία και σχετικές επιστήμες της φύσης).

Μέσω του προγράμματος θα δομηθεί ισχυρή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων πανεπιστημίων και εθνικών φορέων στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης καθώς και υπεράσπιση του περιβάλλοντος μέσω των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στόχος είναι η προώθηση της δια βίου μάθησης ενός στοχευμένου συνόλου φοιτητών και προσωπικού αυτών των ιδρυμάτων και η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του προγράμματος καθώς και μελλοντικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κινητικότητας.

Δομή του προγράμματος:

  1. Το πρόγραμμα έχει στόχο να δημιουργήσει ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που να συνδυάζει πρακτικές της έρευνας πεδίου, τη διαχείριση δεδομένων και την αξιοποίηση των δεδομένων στην περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία. Το παραπάνω εκπαιδευτικό εργαλείο θα διατίθεται μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής πρόσβασης για διακρατική δημόσια χρήση στην εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το εκπαιδευτικό εργαλείο θα περιλαμβάνει πάνω από 100 αντικείμενα εκπαιδευτικού υλικού (διαλέξεις, βίντεο, παρουσιάσεις κ.τ.λ.) με χρήσιμες πληροφορίες από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Τσεχία. Αποτελεί ένα εργαλείο για εξ αποστάσεων διαδικτυακή εκπαίδευση για φοιτητές, ερευνητές που ειδικεύονται στις φυσικές επιστήμες, καθηγητές πανεπιστημίων, ινστιτούτα και οργανισμούς που σχετίζονται με τομείς του περιβάλλοντος κ.τ.λ.
  2. Θα εκπονηθεί πρόγραμμα διαλέξεων με τίτλο «Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος» που θα περιλαμβάνει δωρεάν εκπαίδευση και θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κατά τη διάρκεια δύο ετών. Είναι δυνατή η συμμετοχή φοιτητών και αποφοίτων, υποψήφιων διδακτόρων και νεών ερευνητών που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος από τις τρεις συμμετέχουσες χώρες και θα λάβουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να συνδέσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές με την πρακτική εφαρμογή. Το πρόγραμμα θα αφορά 60 φοιτητές (20 φοιτητές από κάθε χώρα). Κύρια θέματα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι: ευρωπαϊκή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, διαχείριση και εφαρμογή, περιγραφή περιπτώσεων πραγματικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, βελτίωση των δεξιοτήτων που αφορούν την έρευνα πεδίου και τις ηγετικές ικανότητες στην επικοινωνία και προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 12 διαδικτυακά μαθήματα, διαλέξεις και συζητήσεις.
  3. Οργάνωση εκδηλώσεων ευκαιριών απασχόλησης σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες χώρες. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν αντιπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, εταιριών και ινστιτούτων που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι συναντήσεις αυτές θα τους δώσουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της περιβαλλοντικής διατήρησης.
  4. Εβδομαδιαία υπαίθρια άσκηση στο εθνικό πάρκο στην περιοχή Strandja της Βουλγαρίας, όπου οι εμπλεκόμενοι φοιτητές από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος» θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν όσα παρουσιάστηκαν κατά τις διαλέξεις κατά τη διάρκεια του προγράμματος με σκοπό να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στην έρευνα πεδίου, στη συλλογή και καταχώρηση περιβαλλοντικών δεδομένων κ.τ.λ.

Χρονικό πλαίσιο του προγράμματος: Οκτώβριος 2018 – Ενδέχεται 2021

Αξία προγράμματος: EUR 122 840

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Όλα τα έγγραφα στον ιστότοπο αντικατοπτρίζουν μόνο τις προσωπικές απόψεις των συγγραφέων και όχι της Επιτροπής μπορεί να ζητηθεί ευθύνη για τη χρήση του περιεχομένου που περιέχεται σε αυτό πληροφορίες.

×
Σύνδεση
Required
Required
Αποσύνδεση
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Σφάλμα συστήματος