Περιβαλλοντολόγοι του Μέλλοντος

σύνδεση της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού φυσικού κεφαλαίου με την έρευνα πεδίου

Ολοκληρώθηκε η διάλεξη με τίτλο «Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα» από τον Βιολόγο, Ερευνητή του Ελληνικού Κέντρου Βιότοπων Υγρότοπων Δρ. Ζέρβα Δημήτριο.
10.02.2020

Ολοκληρώθηκε η διάλεξη με τίτλο «Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ στην Ελλάδα» από τον Βιολόγο, Ερευνητή του Ελληνικού Κέντρου Βιότοπων Υγρότοπων Δρ. Ζέρβα Δημήτριο.

Περισσότερες πληροφορίες: http://edu.parks.bg/el/theme-el/?id=105

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος  "Future Environmentalists - Linking EU Natural Capital Management to Field Research". Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δράση 2: Strategic Partnership by means of Activity Agreement № CSP 2018-1-BG01-KA203-047962

×
Σύνδεση
Required
Required
Αποσύνδεση
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Σφάλμα συστήματος