Budoucí environmentalisté

spojení řízení evropského přírodního kapitálu s terénním výzkumem

Partneři

Asociace parků v Bulharsku (APB)

Asociace parků v Bulharsku byla založena v roce 2003. Jejím posláním je pracovat na rozvoji a ochraně systému chráněných území v zemi, na zachování biologické rozmanitosti v Bulharsku a na popularizaci udržitelného rozvoje tím, že vyvažuje ekologické, sociální a ekonomické zájmy. V posledních letech APB vyškolila přes 240 zaměstnanců, zabývala se správou chráněných oblastí a lokalit Natura 2000 v Bulharsku a zavedla nové mechanismy pro generování příjmů v chráněných oblastech a v lokalitách Natura 2000. Tým APB identifikuje případy konfliktů v chráněných oblastech a zónách Natura 2000. APB také přispěla ke zlepšení zákona o ochraně přírody. APB je již mnoho let aktivním členem koalice nevládních organizací Za přírodu v Bulharsku a Federace evropských parků EUROPARC.

 

Bulharská nadace pro biologickou rozmanitost (BBF)

Bulharská nadace pro biologickou rozmanitost je nevládní organizace, založená v roce 1997. Posláním BBF je dlouhodobá ochrana přírody a biologické rozmanitosti zapojením různých zúčastněných stran. BBF působí na národní úrovni několika směry, mezi něž patří ochrana a rozvoj národní ekologické sítě, ochrana chráněných druhů, zlepšení legislativy ochrany přírody, zřízení moderních biosférických parků, vzdělávací aktivity pro děti a studenty. V tomto projektu BBF navazuje na své dvanáctileté zkušenosti v pořádání kurzů na ochranu biologické rozmanitosti na Biologické fakultě Univerzity v Sofii. Sídlo organizace je ve městě Sofia, ale organizace má také čtyři pobočky v regionech, kde se zaměřila na dlouhodobou práci na ochraně biologické rozmanitosti a na podporu místních komunit pro udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. BBF je členem koalice nevládních organizací For the Nature v Bulharsku, IUCN, CEEweb, Bulharského fóra dárců, BAAT a dalších.

 

Aristotelova univerzita v Soluni, Řecko (AUTH)

Aristotelova univerzita v Soluni byla založena v roce 1925 a může se pochlubit největším počtem studentů v Řecku a na Balkáně. Okolo 65 000 studentů je zapsáno v bakalářských programech, 4 500 v magisterských programech a 4 000 dalších v doktorských programech. Výuka probíhá v řečtině, ale také v angličtině, francouzštině, němčině a italštině. Univerzita má 11 fakult a 41 tzv. vyšších škol. Partnery projektu jsou Škola biologie a Škola lesnictví a přírodního prostředí univerzity, která se specializuje na řízení biologické rozmanitosti, udržitelný rozvoj a další.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

Česká zemědělská univerzita v Praze byla založena v roce 1906 dekretem Františka Josefa, rakouského císaře a uherského krále. Vysoká škola zemědělská se zpočátku věnovala agrárním vědám, ale postupně svůj profil rozvíjela šířeji, až se v roce 1995 přejmenovala na Českou zemědělskou univerzitu (anglicky později na University of Life Sciences Prague). Dnes je do ní přihlášeno přes 18 000 studentů, z toho 10 % zahraničních studentů. Univerzita má čtyři fakulty a jeden ústav. Lesnická fakulta je partnerem projektu. Vyučuje 16 bakalářských, magisterských a doktorských programů v českém a anglickém jazyce, jako je Lesnictví, Dřevařství, Provoz a řízení myslivosti, Dřevěné konstrukce a stavby na bázi dřeva a další.

×
Přihlásit se
Required
Required
Registrace
Required
Required
invalid email
Forgotten Password
Required
invalid email
Message
To view the themes from the module, you need to sign in to your user account!
×
Chyba systému