Бъдещи природозащитници

свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното проучване

За проекта

Проектът „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване" се изпълнява от Асоциацията на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“, Гърция (AUTH - Aristotelio Panepistimio Thessalonikis) и Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS - Ceska Zemedelska Univerzita v Praze). Той е финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския
съюз по направление К2 Стратегически партньорства.
Целта на проекта е да свърже академичното образование с практическото приложение на
програмите за опазване на околната среда. По този начин ще дадем възможност на студенти
по природни науки от България, Гърция и Чехия да се запознаят с политиките за опазване на
околната среда, както и да придобият практически умения, свързани с провеждането на
застъпнически кампании, изследване на природните ресурси, мониторинг на изпълнението на
европейското екологично законодателство и др.

Конкретните дейности на проекта включват:

 1. Разработване на образователен онлайн продукт – тулкит, предназначен както за
  студентите, изучаващи природни науки, така и за университетски преподаватели и всички
  любители на природата, които искат да научат малко повече за нея. Образователният продукт
  ще включва 100 обучителни материала (видео, презентации, лекции, наръчници, упражнения)
  с най-добрите практики и примери за провеждане на теренни изследвания, обработване на
  данни от изследвания, провеждане на застъпнически кампании и др.
 2. Програма за професионално развитие за студенти „Бъдещи природозащитници“ –
  програмата е безплатна и се състои от 6 двудневни интерактивни обучителни модули на
  български език и 12 международни уебинари на английски език, допълнителни задачи за самоподготовка; онлайн материали и научни статии на български, гръцки, чешки и английски език; практически задачи, онлайн и офлайн дискусии. Програмата е с предварително записване,
  като минимум 60 студента (по 20 от държава) ще преминат целия курс на обучение.
  Допълнително към програмата се организират и вечерни отворени лекции на природозащитна
  тематика.
 3. Кариерни форуми в България, Гърция и Чехия – студентите във всяка от трите страни ще
  имат възможност да се срещнат с местни представители на природозащитни организации,
  фирми и институции, ангажирани с опазване на природата, за да могат да разширят
  възможностите си за професионална реализация в тези среди.
 4. Едноседмична практика за студенти в Природен парк „Странджа“ – записаните студенти за
  програма „Бъдещи природозащитници“ ще имат възможност да приложат и на практика
  наученото по време на лекциите, за да усъвършенстват своите умения в теренни проучвания,
  набиране и въвеждане на научна информация и др.

Проектът стартира през октомври 2018 година и е с продължителност две години, като ще
приключи през октомври 2020 година. Проектът е на стойност 122 840 евро.

×
Вход
задължително
задължително
Регистрация
задължително
задължително
невалиден email
Забравена парола
задължително
невалиден email
Съобщение
За да прегледате темите от модула е необходимо да влезете във Вашия потребителски профил !
×
Системна грешка