Бъдещи природозащитници

свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното проучване

Предстои кратък обучителен курс „Въведение в ГИС и работа с QGIS"
13.04.2021

Предстои кратък обучителен курс „Въведение в ГИС и работа с QGIS"

ГИС (географски информационни системи) са системи за подпомагане вземането на решения в широк спектър от човешки дейности, които намират широко приложение в сферата на околната среда и водите. ГИС ни подомага да разберем взаимовръзката между различни пространствени елементи - речната мрежа и прилежащата водосборна област, разпространението на даден биологичен вид в природата, характеристиките на природните местообитания, границите на защитената територия, надморската височина, близостта до урбанизирани територии или пътища и много други фактори. С ГИС може да се събират данни от терен, да се анализират ареали на разпространение, да се правят различни пространствени и атрибутни запитвания, да се визуализират и публикуват в интернет интерактивни карти.

ГИС данните са подходящ инструментариум са задължителни във за всички Европейски Директиви: Директивата за местообитанията, Директивата за птиците, Рамковата директива за водите, Директивата за наводненията и други.

Обучението ще се базира на работа с QGIS - най-популярният в света десктоп ГИС софтуер с отворен код.

Основни теми на обучението:

 • Въведение в ГИС – история, компоненти, архитектура, данни, базова функционалност;
 • Запознаване с основите на свободните (open source) ГИС - общи понятия и предимства пред комерсиалните софтуери;
 • Работа с QGIS:
  • запознаване с интерфейса;
  • визуализация на гео данни;
  • пространствени атрибутни справки;
  • картографско оформление.
 • Примери от реални приложения на ГИС в сферата на околната среда и водите, климатични промени, защитени територии и много други от България, страни от Западна и Централна Африка, Азия.

Продължителност и дати на провеждане: Обучителният курс ще се състои изцяло онлайн, в интерактивна платформа за обучение google classroom. Курсът е с продължителност 8 учебни часа (разпределени в 4 лекции) на следните дати: 11 май (вторник), 13 май (четвъртък), 18 май (вторник) и 20 май (четвъртък), от 18:30 до 20:00 часа.

Лектор: Любомир Филипов

Г-н Филипов е консултант с повече от 20 години международен опит в ГИС. Работи както в България, така и в ГИС проекти на регионално и глобално ниво за организации като Световна Банка, Европейска комисия, UNDP, IFAD, OSCE, UNFPA, JICA и др. Завършил е магистратура по Географски Информационни Системи в СУ Св.Климент Охридски през 2004 г.  Има редица сертификати по различни ГИС курсове, водил е обучения по ГИС в България и чужбина, участвал е в редица международни конференции и форуми.

Формат на обучение и материали:

 • Материали за обучение:
  • Подробна програма за курса;
  • Инструкция на български език за инсталиране на QGIS;
  • Теоретични материали за основните понятия в курса;
  • Практически (стъпка по стъпка) упражнения с геопространствени данни;
  • Реални ГИС данни за България;

Удобен начин на преподаване чрез интерактивна платформа за обучение в платформа Google classroom, до която участниците ще имат достъп през цялото време на курса.

Записване и регистрация

За участие в курса и получаване на достъп до учебната платформа е необходима регистрация. Срок за регистрация: до 4 май 2021 г., на тази регистрационна форма. Курсът и обучителните материали към него са безплатни за участниците.

Изисквания за включване в курса: основна компютърна грамотност и наличен компютър за включване в обучението и практически упражнения; възможност за участие на курсистите и в четирите дати на обучението; предимство за участие в курса имат студенти и докторанти, както и млади професионалисти в първите 5 години от своята професионална кариера. Не е задължително да имате предварително инсталиран QGIS – ще го инсталираме заедно по ясни инструкции в началото на курса!

Информация за QGIS

QGIS е професионална ГИС програма, безплатен софтуер с отворен код (FOSS). Това означава, че тя може да бъде изтеглена, инсталирана и използвана на всеки компютър безплатно. Програмата е лесна за използване и научаване, разполага с множество плъгини, които разширяват функционалността й. Работи под операционни системи Windows, Mac OS X и Linux.

Предимства на QGIS

В последните години ГИС софтуерът с отворен код QGIS се използва все повече и се превръща в предпочитана алтернатива на комерсиалния софтуер. Към развитието на QGIS допринася огромен екип от специалисти, фирми, университети и организации от целия свят. QGIS е предпочитан ГИС софтуер в редица институции на глобално и мултинационално ниво, унивеситети и частни фирми.

Курсът се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Бъдещи природозащитници“, финансиран по програма Еразъм + на ЕК.

×
Вход
задължително
задължително
Регистрация
задължително
задължително
невалиден email
Забравена парола
задължително
невалиден email
Съобщение
За да прегледате темите от модула е необходимо да влезете във Вашия потребителски профил !
×
Системна грешка